AMBULANSHELIKOPTERN

JÄMTLAND

SAFETY
RÄDDNINGSTJÄNST, POLIS, AMBULANS, FJÄLLRÄDDARE, SLAO & ALLMÄNHETEN

Till er som står på backen och väntar på ambulanshelikoptern. Vi vill ha eran hjälp för att vara våra ögon på landningsplatsen!

REKA LÄMPLIG LANDNINGSPLATS MED TANKE PÅ:
1. Utrymme ca 25x25 meter, fritt från ledningar
2. Inga lösa föremål som kan blåsa upp i rotorn (plastpåsar, kläder, liggunderlag, presenningar)
3. Ta bort ev uppstickande pinnar (plogkäppar, skidstavar…)
4. Begränsad lutning.
5. Ge Er tillkänna. slå till ev. blåljus eller varningsblinkers, blicka med ficklampor och placera gärna ut röda bloss vid mörker.

(Det är pilotens ansvar att slutbedöma platsens lämplighet)

TA NER HELIKOPTERN:
1. Stå stilla vid den tänkta landningsplatsen med uppsträckta armar och vinden i ryggen. Vid snöförhållande kan det vara du som är pilotens referens, då är det viktigt att du kryper ihop när helikoptern närmar sig och sitter helt stilla. Helikoptern kommer att landa alldeles intill dig så sitt stilla tills helikoptern är helt avstängd och rotorn slutat att snurra.
2. "Håll i hatten" eftersom det blåser hårt från helikoptern och kepsar och mössor lätt kan blåsa av och in i rotorerna.
3. Håll folk borta från helikoptern tills rotorn stannar.


ÖVRIGT:
Anhöriga får inte åka med i helikoptern. undantag kan vara föräldrar till sjuka/skadade barn. Befälshavarens beslut.
SÄKERHETS
ZONER


Stacks Image 46


Stacks Image 49


Stacks Image 52


Stacks Image 3193