AMBULANSHELIKOPTERN

JÄMTLAND

Stacks Image 584
FINGERAT LARM
Väl uppe i luften görs anrop till flygledartornet Frösön samt till SOS-Alarm för att tala om att vi är på väg och för att få information om det aktuella uppdraget.

Information Flytornet: ambulanshelikoptern 5940 Göviken, Sylarnas fjällstation, ingen annan känd trafik i luften, flyghöjd 3000ft där under, QNH 1013 (luftryck för höjdmätning)

Information SOS-Alarm: Ambulanshelikopter 5940 går mot sylarna fjällstation, följer sedan leden NordVäst ca 1km. Vi är tre stycken ombord och en restid på 30min. (sos-tar tid på flygningen) För kännedom: Två personer från fjällräddningen är dragen från Storulvån. Patienten: har fortfarande kraftiga smärtor och säger att hon blivit kall eftersom hon väntat en tid innan hon larmade. enl patienten är det klart väder på hämtplats men det blåser kraftigt. LÄSA MERA….
Stacks Image 560
Fingerat larm Sylarna forts…..
Information Flygtornet:
Ni lämnar nu kontrollerad luft "position Bydalen" på tretusen fot ingen känd trafik, ni får lämna frekvensen, hej då, hej då!
Information SOS-Alarm: SOS-alarm har tilldelat oss en RAPS-grupp (Räddningstjänst, Ambulans, Polis och SOS-alarm) på RAKEL-terminalen så att vi har möjlighet att samverka med fjällräddningen. Fjällräddarna har nu kommit fram till platsen och meddelar via RAKEL-radion att kvinnan fortfarande har ont, men att de fått av henne pjäxan vilket har lindrat smärtan något, men att hon är fortfarande kall.
Stacks Image 564
Vi följer leden från Sylarna och ganska snart ser vi fjällräddarna och deras skotrar samt kvinnan sittande vid leden. När vi landar meddelar vi SOS att vi har hittat platsen och att vi har landat. Väl framme försöker vi så snabbt som möjligt få kvinnan smärtfri och foten fixerad så att vi kan flytta kvinnan in i helikoptern och till värmen! Vi tackar fjällräddarna för hjälpen och för ett bra omhändertagande. Helikoptern startar.
Information till SOS-Alarm: Ambulanshelikoptern 379 5940 återgår basen, vi är 4 ombord och har en flygtid på 34 minuter.
AMBULANSHELIKOPTERN
VI gör ca 1000 uppdrag per år med helikoptern samt 500 väguppdrag med ambulans, då inte vädret tillåter flygningar.
Vi har en inställelse tid på 15 minuter
Vad gör vi på 15min?
1. Genomgång av uppdraget.
2. Piloten kontrollerar vädret.
3. Helikoptern dras ut.
4 Genomgång checklistor


Stacks Image 626


JET RANGER
Stacks Image 347
BELL 212
Stacks Image 575
SA 365 DAUPHIN
Stacks Image 407
AS 365 N2 DAUPHIN
Stacks Image 411
Stacks Image 2473
RAKEL TERMINALEN
LARM:
SYLARNA FJÄLLSTATION
NAMN: MARGARETA O
PERSONNR: 19540318-XXXX
KONTAKT ORSAK: RAMLAT PÅ SKIDORNA, NU SVÅRA SMÄRTOR I FOTLEDEN.
VÄGBESKRIVNING: LIGGER UTE I SNÖN CA 1KM NV OM FJÄLLSTATIONEN "SE RÖD KARTA"
SWEREF 99 6993810N 361681E
JÄMTLAND
Stacks Image 774
Jämtlands län upptar 12% av landets yta. Det innebär att länet till ytan är större än Danmark. Mellan länets nord- och sydspets är det lika långt som mellan Stockholm och Göteborg, ca 40 mil, öst — västavståndet är ca 25 mil. Invånarantalet är däremot knappt 127.000 personer, vilket innebär att det i medeltal bor 2,8 innevånare per kvadratkilometer. Motsvarande för riket är 21,5. Största delen av länet är ett utpräglat glesbygdsområde. 36 % av länets befolkning bor utanför tätorter, andelen för riket i övrigt är 17%. Befolkningen ökar dock avsvärt under turistsäsong.
Stacks Image 790
Stacks Image 792


AMBULANSHELIKOPTERNS HISTORIA
Under åren 1974-75 genomfördes i Jämtland två korta försöksverksamheter med ambulanshelikopter (Jet Ranger). Läkare eller erfaren sjuksköterska medföljde. Då ansågs inte underlaget vara tillräckligt stort för att ekonomiskt motivera en helikopter i beredskap enbart för reguljär ambulansverksamhet. Flygbolaget på den tiden var Jämtlands Aero AB. 1980 startade i åtta län en försöksverksamhet, under ett år, med helikopter i sjuktransportorganisationen. Jämtlands län var en av de åtta och för vår del slog försöket så väl ut att verksamheten fick fortsätta efter försöket.

Under 80-talet användes en lätt, enmotorig helikopter bemannad med en sjuksköterska som var stationerad på sin ordinarie arbetsplats. 1982 fick vi en AS 350 Ecureuil, den första maskinen i Sverige. Helikoptern användes också till många andra ändamål. Detta innebar att verksamheten blev billig. Uppdragen var första året 100 st, därefter 200-300 per år, för att sedan under 90-talet öka markant.Flygbolaget har under årens lopp bytt ägare åtskilliga gånger. Sedan 2008 är det Scandinavian Medicopter AB som svarar för flygverksamheten.Kostnaderna för ambulanstransporter med helikopter, vilka tidigare bestridits av Rikspolisstyrelsen, övertogs 1992 av landstinget. I samband med omorganisation av sjuktransportförvaltningen 1992 stationerades sjuksköterskan på flygbasen. 1994 tecknades ett gemensamt 3-årigt avtal med landstinget och Polismyndigheten i Östersund. Detta förlängdes fram till 1997.Nya krav från Luftfartsverket på tvåmotorig helikopter för patienttransporter under mörker, ledde till att under vintern 1994-95, försök gjordes med tvåmotorig helikopter (Bell 212 ). Förutom landstinget och polisen ingick nu även tre av länets kommuner och länsstyrelsen i försöket.

Vintern 1995-96 innebar ännu ett försök med en mer snabbgående tvåmotorig helikopter (SA 365 Dauphin). Kraven från Luftfartsverket har nu utökats till att gälla tvåmotorig helikopter dygnet runt från april 1998. I Jämtland har vi alltså haft dygnet-runt beredskap på helikopter sedan juni 1980.