AMBULANSHELIKOPTERN

JÄMTLAND

NIGHT VISON GOGGELS
Stacks Image 835
Stacks Image 337
Under dygnets mörka timmar använder vi oss av så kallade Night Vision Goggels eller NVG. Dessa ger oss möjlighet att se den hjälpsökande, men är också till för vår egen säkerhet gällande master, vindkraftverk, ledningar, stolpar m.m. NVG förstärker det befintliga ljuset, från stjärnor, måne och närliggande bebyggelse , elektroniskt med hjälp av batterier. Den förstärkta bilden projiceras med ett grönt bakgrundsljus mot ögonen, bildens synfält blir dock reducerat. Eftersom allt ljus förstärks genom ”gogglarna” innebär det att helikopterns instrument måste belysas med speciellt anpassade lampor för att inte blända piloten, och HEMS-crew. ”Gogglarna”, batteri packet och fästet sitter monterade på hjälmarna och väger ca 1.2kg
SIMULATORTRÄNING
Stacks Image 839
Årligen genomför samtliga piloter tillsammans med HEMS-crew simulatorträning. Under träningen simuleras fel på helikoptern under stor realism. Nöd checklistor ligger till grund för våra åtgärder och handlingar.

Exempel på fel/händelser som övas är:
-Brand
-Motorbortfall, 1 eller 2 st.
-Stjärtrotorbortfall
-Nödlandningar
-Elektronik fel

Många av felen/händelserna är svåra att träna inför på annat sätt än i just en simulator vilket gör denna möjlighet ovärderlig, allt för att vi så säkert som möjligt kan undsätta/hjälpa patienterna.
HELICOPTER UNDERWATER TRAINING
Stacks Image 573
Som en del av personalens “grundutbildning” har samtliga anställda på ambulanshelikoptern genomgått kursen Helicopter Underwater Escape Training, HUET. Kursens mål är att öka överlevnads chansen vid en eventuell nödlandning i vatten. Kursen utformning är en teoretisk del och en praktisk. Under den praktiska delen simuleras en nödlandning i vatten då cockpit vattenfylls, helikoptern vänder sig under vattnet och därefter utryms. Övningarna sker under kontrollerade former inomhus med handledare och dykare i vattnet.
FYSISK AKTIVITET / PROV
Stacks Image 844
Det är av stor vikt att de som arbetar inom ambulanshelikoptern har de fysiskaförutsättningar som arbetet kräver. God kondition och förmåga att lyfta och bära är nödvändiga förutsättningar i yrket. Kunskap om ergonomi och lyft teknik är viktiga delar, för att på lång sikt orka med det arbetet och fysiska belastningar som arbetet inom ambulanshelikoptern innebär. Det kommer alltid att finnas ärenden och tillfällen då normal kroppstyrka inte räcker till. Det har alla som varit med några år inom yrket varit utsatta för. För att klara av att arbeta inom ambulanshelikoptern under en längre tid krävs att man aktivt förebygger överbelastningar på rörelseapparaten. Det gäller att vara väl införstådd med hur man skall utnyttja utrustning och hjälpmedel på bästa sätt
Vi inom ambulanssjukvården i Jämtland län använder oss av AASA-testet som är specifikt utformat för ambulansyrket. I sex olika moment testas kondition, styrka och uthållighet i utvalda muskelgrupper. Testerna är utvecklade i samarbete mellan Ambulansakademin och Ulrika Aasa sjukgymnast och forskare vid umeå universitet
ÅRLIGA TESTER
1. Konditiontest på cykel
2. Handstyrka
3. Stabilitetstest
4. Uthållighet i ryggmuskelaturen
5. Lyftstyrka
6. Hantelbärning i trapp
DAGLIGA HÄNDELSER / SAMVERKAN
 • FJÄLLRÄDDNINGEN ÅRE / AMBULANSEN KROKOM
  FJÄLLRÄDDNINGEN ÅRE / AMBULANSEN KROKOM
  SAMVERKAN
 • TAGGEN
  TAGGEN
  DAGLIG TILLSYN
 • STRÖMSUNDS AMBULANSEN
  STRÖMSUNDS AMBULANSEN
  SAMVERKAN
 • LOTTA
  LOTTA
  BÅRHÄMTNING
 • TEKNIKER PÄR
  TEKNIKER PÄR
  MOTORTILLSYN
 • POLIS, FJÄLLRÄDDNING, AMBULANSHELIKOPTERN
  POLIS, FJÄLLRÄDDNING, AMBULANSHELIKOPTERN
  SAMVERKAN I TRUMVALLEN